Stappenplan voor uw bedrijf

Recycleplan  wil voor uw bedrijf graag een partner zijn in het recyclen van elektronisch afval. Om uw bedrijf te helpen in het maken van de beslissing om al dan niet een samenwerking aan te gaan, maakt Recycleplan een op maat gemaakt adviesrapport. Dit rapport is het daadwerkelijke  recycleplan. Het recycleplan bestaat uit twee onderdelen: het kennismakingsrapport en het inventarisatierapport. Na goedkeuring van deze rapporten zal Recycleplan het recycleproces volledig uitvoeren. De drie stappen in dit totale proces zullen hierna duidelijk gemaakt worden.

Stap 1 – kennismaking(rapport)

Na het eerste globale gesprek tussen opdrachtgever en Recycleplan, wordt een kennismakingsrapport geschreven. In dit rapport vermeldt Recycleplan wat de bestaansreden van het bedrijf is en wat haar ambities zijn. Daarnaast legt Recycleplan het idee en de noodzaak van het recyclen uit. Tevens staat hierin beschreven waarom men mee zou moeten doen met dit project.
De opdrachtgever kan aan de hand van dit rapport kiezen om deel te nemen aan dit initiatief. Na stap 1 kan de opdrachtgever een AKKOORD geven waardoor Recycleplan verder gaat naar stap 2. Hiermee wordt een samenwerking aangegaan tussen beide partijen, maar zal verder nog geen overeenkomst zijn over het uiteindelijke recycleplan. De samenwerking zal inhouden dat tezamen gekeken wordt naar de ideale manier om het recycleproces van de organisatie te optimaliseren.

Stappenplan1

Stap 2 – inventarisatie

Bij Recycleplan staat het inventariseren centraal. Tijdens het inventariseren zal de huidige en de gewenste situatie van de opdrachtgever worden bekeken. Om de huidige situatie te concretiseren heeft Recycleplan interne gegevens over het gebruik van de huidige apparatuur nodig. Het aantal, de types en de gebruiksduur van elektrische apparaten zijn voorbeelden van interne gegevens. Aan de hand van deze informatie kan de huidige situatie van de opdrachtgever worden vastgesteld. Vervolgens stelt Recycleplan, aan de hand van “ladder van Lansink”, een recycleplan op. De genoemde ladder is een standaard op het gebied van afvalbeheer. Deze standaard is er op gericht prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijze van het afval. Dit betekent in de praktijk dat er per product wordt gekeken of het nog een tweede leven kan hebben. Mocht dat niet het geval zijn dan wordt het apparaat ontmanteld en zorgvuldig gerecycled zodat de grondstoffen in deze apparaten weer gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden. Tevens staat in het recycleplan vermeldt wat uw bedrijf naar schatting kan besparen/verdienen aan de samenwerking met Recycleplan. Op het moment dat de uw bedrijf instemt met het plan wordt er een AKKOORD gegeven voor stap 3.

Stap 3 – verwerking recycleplan

Het verwerken van de elektronische apparatuur gebeurt op twee manieren. De manier waarop de verwerking wordt uitgevoerd, heeft te maken met de bestemming van het product, namelijk hergebruik of recyclen.

Stappenplan

Hergebruik:

Bij hergebruik worden de producten gescheiden in twee groepen. De eerste groep producten zijn  producten die vertrouwelijke informatie bevatten. De andere groep bevat alle producten die niet vertrouwelijk hoeven te worden behandeld.

  • Vertrouwelijk

    Producten die vertrouwelijk informatie bevatten zijn onder andere: computers, laptops, telefoons, USB-sticks en fotocamera’s. Als er uit de controle blijkt dat er vertrouwelijk informatie op de apparaten staat worden de harde schijven/geheugenchips ter plaatse onbruikbaar gemaakt. Vervolgens worden de harde schijven/geheugenchips elders door een zogenaamde “shredder” vermalen tot puin. Dit puin zal gemengd worden met ander puin dat vervolgens wordt gesmolten. Wat er dan overblijft zijn grondstoffen die gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuwe apparaten. Dit is de enige en juiste manier om de kans op het lekken van vertrouwelijke gegevens tot het minimum te brengen. Voor deze werkwijze geeft Recycleplan een schriftelijk garantie af.

  • Niet vertrouwelijk

    Indien het om apparaten gaat die geen vertrouwelijke informatie bevatten, worden de apparaten teruggezet naar fabrieksinstellingen en zijn ze direct klaar voor een nieuwe eigenaar. Op deze manier wordt een blanco product afgeleverd. De apparaten zonder de harde schijven / geheugenchips zijn nu klaar voor een nieuwe eigenaar. Per productsoort wordt een nieuwe eigenaar gezocht. Dit zijn veelal bedrijven in Afrika en Azië. In deze werelddelen zijn de apparaten die in ons land zijn afgeschreven nog van toegevoegde waarde. Zo krijgen deze landen voor een goedkope prijs toegang tot deze technologie.

Recyclen:

Is het niet mogelijk om de apparaten te hergebruiken dan is verantwoord en gecertificeerd recyclen de beste optie. Recycling is een middel om materialen en grondstoffen opnieuw te gebruiken. Bij recycling wordt het product ontmanteld en/of omgesmolten, zodat de grondstoffen tot nieuwe apparaten verwerkt kunnen worden. Ter voorbereiding en optimalisatie van het recycleproces haalt Recycleplan de apparaten uit elkaar en sorteert deze zorgvuldig. Recycleplan heeft recyclepartners die gespecialiseerd zijn op verschillende gebieden. Zo kan Recycleplan garanderen dat bijna 100% van de grondstoffen teruggewonnen wordt.