Particulier

Voor de particulier zijn er twee projecten geweest in vier wijken van de stad Groningen. Allereerst is er begonnen met een inzameling, door een van onze medewerkers, in de wijk Helpman. Deze inzameling ging puur van deur-tot-deur waarbij de particulier de kans kreeg om op dat moment zijn oude elektronica af te geven. De particulieren in dit voorbeeld hadden genoeg materialen liggen. Echter, hadden ze op dat moment geen tijd om daadwerkelijk op zoek te gaan naar hun artikelen. Zij wilden allen wel meedoen wanneer er op een later moment alsnog een inzameling zou plaatsvinden. Deze methode bleek leuk, doch ineffectief.

Na lijfelijke inzameling is er een andere pilot geweest in Lewenborg, Ulgersmaborg en van Starkenborg. Bij deze inzameling kregen de particulieren een flyer en een we-love-green-tas. Op de flyer stond het project uitgelegd en waarom dit van enorm belang was voor onze samenleving. Tevens stond op deze flyer vermeldt wanneer Recycleplan de tas inclusief artikelen kwam halen. De tas, die al eerder vermeldt is, was bedoeld om aan de deur te hangen gevuld met elektronica die voor de particulier geen waarde meer heeft, maar voor ons als samenleving een nieuwe waarde kan representeren. Dit project werd heel leuk ontvangen en daaruit bleek dat de particulier goed voor ons milieu wilt zorgen. Iedereen heeft belang bij recycling van onze oude elektronica was de meest gehoorde term. Beide projecten gaven ons energie en bevestiging van het nut van gemakkelijke inzameling.

Bedrijven

Bij verscheidene computerbedrijven in de stad hebben er projecten plaatsgevonden. Deze bedrijven gaven te kennen niet te weten wat zij met de oude elektronica moesten doen. Ze gaven allemaal wel te kennen het niet bij het huisvuil te willen doen. Voor Recycleplan was het leuk om te horen dat binnen deze bedrijven wel degelijk na wordt gedacht over het milieu. Aan de andere kant zijn de bedrijven blij dat de artikelen op locatie worden gehaald en het op de juiste manier wordt verwerkt. Om het proces duurzaam te houden, heeft Recycleplan wel een minimum aantal kilo’s dat door betreffende bedrijven kan worden ingeleverd. Heeft u interesse in een ophaalservice van onze kant? Bel gerust eens met ons bedrijf.

Scholen

Bij CBS de Borg in Haren is door Recycleplan een grootscheepse inzamelingsactie gehouden. Deze actie is door de school en alle ouders als heel fijn ervaren. We kunnen met recht zeggen dat het een doorslaand succes was. De opbrengst was tevens zó groot dat er een leuke beloning voor de school in het verschiet ligt. Wilt u met uw school tevens een extra centje voor de school? Volg dan het voorbeeld van CBS de Borg en laat u meevoeren in een fantastische maatschappelijk verantwoorde actie, waarbij plezier, competitie en educatie voorop staan.