NIWO-certificering

Niet alle bedrijven mogen zich bezig houden met het vervoeren, inzamelen, verhandelen en/of bemiddelen van ‘ gevaarlijke afvalstoffen’ . Op het moment dat iedereen dit mag doen is het vanuit de overheid niet meer te reguleren. De overheid heeft daarom de NIWO in het leven geroepen en daar een VIHB-certificering aan gekoppeld. Deze certificering heeft een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om een dergelijk certificaat te bemachtigen. Recycleplan heeft dit certificaat en staat bij de overheid bekend als gecertificeerde inzamelaar/vervoerder/handelaar en bemiddelaar. Dit certificaat is geldig tot 16-12-2018.

NIWO-certificering

Voorwaarden certificering

Voor het vervoeren, inzamelen, verhandelen en het bemiddelen ten behoeve van anderen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in Nederland is een vermelding op de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (de VIHB-lijst) verplicht. De onderneming is na deze certificering uitsluitend bevoegd die activiteiten te verrichten waarvoor hij op de lijst geregistreerd is.

Activiteiten na certificering

Een aanvrager kan als vervoerder, inzamelaar, handelaar of bemiddelaar op de lijst worden vermeld. De aanvrager moet op de aanvraag aangeven voor welke activiteiten het bedrijf bevoegd wil zijn. Een combinatie van deze activiteiten is ook mogelijk: een handelaar of vervoerder kan ook activiteiten als bemiddelaar uitvoeren. Een inzamelaar van afvalstoffen is volgens de wet altijd een vervoerder van afvalstoffen. Het omgekeerde is niet het geval. De overheid en dan in het bijzonder de NIWO beslist hierover.

Voorwaarden
Op grond van het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA) en de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en
bemiddelaars van afvalstoffen (RIA) moeten bedrijven voor vermelding op de VIHB-lijst voldoen aan de volgende criteria:
A. Betrouwbaarheid;
B. Vakbekwaamheid: dit geldt alleen voor uitsluitend handelaars en/of bemiddelaars.

ISO-normen

Voor de volgende ISO-normen heeft Recycleplan partners. Alle partners van Recycleplan zijn in het bezit van de hoogste ISO-normen die mogelijk zijn. De ISO 9001 en 14001 zijn de twee meest bekenden en zijn in de wereld van de recycling niet meer weg te denken. Op het moment dat Recycleplan handelt als autonome partij zullen zij dit altijd onder de kapstok van een van de partners doen. Op het moment dat Recycleplan zich niet houdt aan de door deze ISO gestelde normen zal een dergelijke partij hier niet mee akkoord gaan. De verantwoorde en gecertificeerde verwerking is hiermee gewaarborgd.